top of page

SÖYLER SANAT AKADEMİSİ
KLARNET DERSLERİ

 

Klarnet'in Tarihi ve Özellikleri
 
KLARNET.jpg

KLARNET

klarnet3.jpg
klarnet2.jpg
M-A-O-clarinets.jpg
Mustafa Kandıralı.jpg

Hoşgeldiniz,

 

Klarnet (klarinet veya gırnata adıyla da bilinir), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaygınca kullanılan bir çalgıdır. 

Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır.

Klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar:

 • Ağızlık (Bek)

 • Fıçı (Barel)

 • Üst gövde

 • Alt gövde

 • Kalak (Pavillon da denir)

Klarnetin gövdesi silindir biçimindedir. Kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. Dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. Çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağlar. Çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur.

Flüt ve Obua gibi, klarnetin gövdesinde de ses deliklerini açmaya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardır. 1840 sıralarında "Boehm sistemi" flüte uygulandıktan sonra, Paris Konservatuvarı öğretim üyesi ve klarnetçi Klosé, bu sistemin klarnete de uygun olduğunu görmüş ve Boehm sistemi klarnete uygulanmıştır. Daha sonra farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından bu sistem geliştirilmiştir.

Klarnet, tarihi 19. yüzyılda Chalumeau (Şalümo) adıyla orkestralarda icra edilen bu nefesli saz klarnetin atasıydı. Fransızcadan gelen bu isim nefesli sazların genel adıydı. Aynı yüzyılda Denner adlı çalgı yapım ustası Şalümo’yu geliştirerek bugünkü sisteme doğru ilk adımı atmıştır. 18. yüzyılda keşfedilen enstrümanın orkestraya dâhil edilmesi 1750 yılında olmuştur. 1800’lü yıllarda klarnetin oda orkestralarında yaygınlaşmasında Mozart’ın rolünün büyük olduğu bilinmektedir. 1812’de Paris Konservatuvarında öğretim üyesi olan Ivan Müller klarnete farklı mekanikler ekledi. Müller’in 13 tuşlu hale getirdiği enstrüman Denner’in sistemine göre daha karmaşıktı. 1840 yılında ses sistemleri için metal tuş mekanizması flüt ve obuada olduğu gibi klarnette de kullanılmıştır. Paris Konservatuvarı Klarnet bölümü öğretim üyesi Klose, Boehm Sistemi'ni klarnete uyguladıktan sonra 1860 yılına kadar enstrüman üzerinde mekanik gelişmeler devam etti. 1900-1925 yılları arasında klarnet artık radyo ve stüdyo kayıtlarında önemli yer tutmaya başladı. Perde sistemlerinin esas amacı akustiğin daha kaliteli elde edilmesi yönünde idi. Şalümo ile 1600’lerde 1,5 oktav ses genişliğiyle yola çıkan klarnet Mozart’ın konçerto ve Quintetlerinde yumuşak ve koyu sesiyle klasik, caz ve pop orkestralarının vazgeçilmez nefesli sazı olarak bugün konservatuvarlarda eğitim metotlarında ve müzik literatüründe yerini almıştır.

Klarnetlerin Çok kalabalık bir ailesi vardır.Buna benzer birçok türden oluşur..

 • Mi bemol küçük klarnet (yazılan notanın küçük üçlü ince sesini duyurur)

 • Re küçük klarnet * Do klarnet (yazılan notanın aynısını duyurur)

 • Si bemol klarnet (yazılan notanın büyük ikili kalın sesini duyurur)

 • La klarnet (yazılan notanın küçük üçlü kalın sesini duyurur)

 • Basset horn (Fa) (Yazılan notanın tam beşli kalın sesini duyurur)

 • Mibemol alto klarnet (yazılı notanın büyük altılı kalın sesini dyurur)

 • Si bemol basklarnet (yazılan notanın büyük dokuzlu kalın sesini duyurur)

 • La basklarnet (yazılı notanın 1 oktav ve küçük üçlü kalın sesini duyurur)

 • Si bemol kontrabasklarnet (yazılı sesin 2 oktav ve büyük ikili kalın sesini duyurur)

Bu çalgıların tümünün çalınışı aynıdır. Bir tanesinin iyi çalmayı öğrenen, çok kısa bir alışma devresinden sonra, herhangi bir diğerini çalabilir. Yalnızca dört tanesi sürekli orkestrada kullanılır.

 1. Mi bemol küçük klarnet

 2. Si bemol klarnet

 3. La klarnet

 4. Si bemol basklarnet

Bu dört çalgının da dördü birden her yapıtta kullanılmaz. Genellikle besteciler iki si bemol klarnet kullanırlar. Üçlü orkestra kuruluşu ise, bunlara bir de bas klarnet eklenir. Daha büyük orkestralarda mi bemol klarnet ve bir si bemol klarnet daha eklenebilir.

La klarnet Si bemol klarnete çok yakın bir çalgıdır. La klarnetin boyu Si bemol klarnete göre biraz daha uzun, ses rengi biraz daha koyudur. Çalınışı ve ses genişliği aynıdır. Yalnız, Si bemol klarnet yazılı olan notanın büyük ikili kalınını, La klarnet ise küçük üçlü kalınını seslendirir. Besteciler bu iki klarnet türünden birini kullanırlar. Bunun en önemli nedenleri şunlardır:

 1. Daha koyu bir ses rengi isteniyorsa.

 2. Yapıtta çok diyez varsa.

 3. Klarnet partisinin en kalınından Do diyez sesinin kullanılması gerekiyorsa.

Klarnetin notaları sol anahtarı üzerine yazılır. Ses genişliği 4 oktav kadardır.

Bu genişlik içinde tüm diatonik ve kromatik sesler elde edilebilir. Dördüncü ek çizgideki sol notasından daha ince notaların çalınması biraz güç olduğu için bu sesler pek kullanılmaz. Eğer kullanılması isteniyorsa da küçük klarnet kullanılır. En kalın mi notasından bir sonraki oktav içerisindeki si bemol notasına kromatik olarak olarak, aşağıdan yukarıya doğru ses deliklerinin sırasıyla açılması yoluyla elde edilir. Bu Si bemolün incesindeki seslerin elde edilişi, flüt ve obuadakinden biraz farklıdır. Flüt ve obuada en kalındaki esas seslerden sonra gelen sesler, bu esas seslerin ikinci doğuşkanları (bir oktav incesi) olarak, daha incelerde ise, esas seslerin genellikle dördüncü doğuşkanları (iki oktav incesi) olarak elde edilirler. Klarinette ise (gövdesi silindir biçiminde olduğundan) elde edilen doğuşkanlar tek sayılıdır (3, 5, 7, 9). Üçüncü çizgi Si sesi klarnetin yazılı en kalın sesi olan mi sesinin dudak ve nefes ayarı, ayrıca bir yardımcı perde yardımı sonucunda çıkarılabilen üçüncü doğuşkanıdır yani 1 oktav ve tam 5'li. bu Si sesinden üçüncü ek çizgi Fa' ya kadar olan sesler kromatik olarak bu yolla elde edilir. Fa' nın daha incesindeki sesler çeşitli yollardan, her klarnetçiye ve klarnet yapısına göre değişebilen yollarla elde edilir.

Klarinetin dört farklı tınlama bölgesi vardır:

 1. Kalın ses bölgesi : En kalın ses olan Mi' den bir oktav incesi Fa diyez notasına kadar olan bölgedir. Zengin, madeni, gizemli, karanlık ve dramatik sözcükleri ile tanımlanabilir. Bu ses bölgesine "Şalümo" (Chalumeau) bölgesi de denir. "Şalümo" klarnetin atası olan eski bir çalgının adıdır.

 2. Kötü sesler : Sol notasından üç yarım perde sonraki si bemol notasına kadar olan bölgedir, klarnetin en kötü sesleridir, zayıf, soluk hem de elde edilmesi biraz daha güçtür.

 3. Orta ses bölgesi : Si notasından ikinci ek çizgi Do notasına kadar olan ve klarnetin en güzel sesleridir. Bu bölgeye "Klarino" (Clarino) ses bölgesi denir. En güzel ve en etkili klarnet soloları bu ses bölgesinde yazılmıştır. Bu sesler duru, parlak, ılık ve etkileyicidir.

 4. İnce ses bölgesi : İkinci ek çizgi Do' dan sonraki daha ince seslerdir. Gür çalındığında sert ve rahatsız edici fakat kısık sesle çalındığında ılık ve yumuşak, flüt ses rengine yakın bir tını özelliği gösterir.

Türk Müziği icrasında kulanılan klarnet, (G) Sol Klarnet'tir. Aubert sisteminde yapılan bu klarnet çeşidi, musikimizde Türk Müziğine özgü yapısı ve ses genişliği ile tanınmaktadır. Ülkemizde 1900'lü yıllardan günümüze değin Aubert sistemi sol klarnet icra edilmektedir. Türk müziği için Si bemol Klarnet de kullanılabiliyor olsa da çalma kolaylığı sağlaması nedeni ile Türk müziği için Sol Klarnet tercih edilir. İki klarnet arasında temel farklar bulunur. Sol klarnet Si bemol klarnete göre uzundur.

Türk Müziği Klarnet ustaları deyince akla ilk başta Mustafa Kandıralı gelir. 1930 Kandıra-İzmit doğumlu duayen 15 yaşından itibaren profesyonel olarak klarnet icra etmeye başlamış, Akopos Alyanaktan özel eğitim almış ve 2020 yılında vefat edene kadar bütün sanat yaşamı boyunca pek çok ödül alarak Türk tarzı klarnet üzerine bir ekol olarak kabul edilmiştir.

Günümüzün yine ekol kabul edilen Türk tarzı klarnet üstadı ise 1976 yılında İzmir'de doğan ve 5 yaşından beri klarnet icra eden Hüsnü Şenlendirici'dir.


Birebir Klarnet Dersleri
(Özel veya Grup)

 

Birebir Klarnet Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir.

Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır.

West Bay, Doha - Katar şubemizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır.

Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir.

 

London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (sadece Türkiye'deki şubelerde olabilir). 

 

Akademimiz bünyesinde Birebir Klarnet Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Birebir Klarnet Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.


Online Klarnet Dersleri
(Özel)

 

Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve online derslerimizle sizlere hizmet vermeye başladık. 

 

Online Özel Klarnet Derslerimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir.

Online Özel Kalarnet Dersleri'mizde; aynı Birebir Klarnet Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir.

 

Akademimiz bünyesinde Online Klarnet Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Klarnet Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.​

bottom of page