top of page

Search Results

"" için 68 öge bulundu

 • Klarnet Dersleri | Özel Klarnet Dersleri | Online Klarnet Dersleri | Söyler Sanat Akademisi

  SÖYLER SANAT AKADEMİSİ KLARNET DERSLERİ Klarnet'in Tarihi ve Özellikleri KLARNET Hoşgeldiniz, Klarnet (klarinet veya gırnata adıyla da bilinir), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaygınca kullanılan bir çalgıdır. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. Klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar: Ağızlık (Bek) Fıçı (Barel) Üst gövde Alt gövde Kalak (Pavillon da denir) Klarnetin gövdesi silindir biçimindedir. Kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. Dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. Çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağlar. Çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur. Flüt ve Obua gibi, klarnetin gövdesinde de ses deliklerini açmaya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardır. 1840 sıralarında "Boehm sistemi " flüte uygulandıktan sonra, Paris Konservatuvarı öğretim üyesi ve klarnetçi Klosé , bu sistemin klarnete de uygun olduğunu görmüş ve Boehm sistemi klarnete uygulanmıştır. Daha sonra farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından bu sistem geliştirilmiştir. ​ Klarnet, tarihi 19. yüzyılda Chalumeau (Şalümo) adıyla orkestralarda icra edilen bu nefesli saz klarnetin atasıydı. Fransızcadan gelen bu isim nefesli sazların genel adıydı. Aynı yüzyılda Denner adlı çalgı yapım ustası Şalümo’yu geliştirerek bugünkü sisteme doğru ilk adımı atmıştır. 18. yüzyılda keşfedilen enstrümanın orkestraya dâhil edilmesi 1750 yılında olmuştur. 1800 ’lü yıllarda klarnetin oda orkestralarında yaygınlaşmasında Mozart ’ın rolünün büyük olduğu bilinmektedir. 1812 ’de Paris Konservatuvarında öğretim üyesi olan Ivan Müller klarnete farklı mekanikler ekledi. Müller’in 13 tuşlu hale getirdiği enstrüman Denner’in sistemine göre daha karmaşıktı. 1840 yılında ses sistemleri için metal tuş mekanizması flüt ve obuada olduğu gibi klarnette de kullanılmıştır. Paris Konservatuvarı Klarnet bölümü öğretim üyesi Klose, Boehm Sistemi'ni klarnete uyguladıktan sonra 1860 yılına kadar enstrüman üzerinde mekanik gelişmeler devam etti. 1900-1925 yılları arasında klarnet artık radyo ve stüdyo kayıtlarında önemli yer tutmaya başladı. Perde sistemlerinin esas amacı akustiğin daha kaliteli elde edilmesi yönünde idi. Şalümo ile 1600’lerde 1,5 oktav ses genişliğiyle yola çıkan klarnet Mozart’ın konçerto ve Quintetlerinde yumuşak ve koyu sesiyle klasik, caz ve pop orkestralarının vazgeçilmez nefesli sazı olarak bugün konservatuvarlarda eğitim metotlarında ve müzik literatüründe yerini almıştır. ​ Klarnetlerin Çok kalabalık bir ailesi vardır.Buna benzer birçok türden oluşur.. Mi bemol küçük klarnet (yazılan notanın küçük üçlü ince sesini duyurur) Re küçük klarnet * Do klarnet (yazılan notanın aynısını duyurur) Si bemol klarnet (yazılan notanın büyük ikili kalın sesini duyurur) La klarnet (yazılan notanın küçük üçlü kalın sesini duyurur) Basset horn (Fa) (Yazılan notanın tam beşli kalın sesini duyurur) Mibemol alto klarnet (yazılı notanın büyük altılı kalın sesini dyurur) Si bemol basklarnet (yazılan notanın büyük dokuzlu kalın sesini duyurur) La basklarnet (yazılı notanın 1 oktav ve küçük üçlü kalın sesini duyurur) Si bemol kontrabasklarnet (yazılı sesin 2 oktav ve büyük ikili kalın sesini duyurur) Bu çalgıların tümünün çalınışı aynıdır. Bir tanesinin iyi çalmayı öğrenen, çok kısa bir alışma devresinden sonra, herhangi bir diğerini çalabilir. Yalnızca dört tanesi sürekli orkestrada kullanılır. Mi bemol küçük klarnet Si bemol klarnet La klarnet Si bemol basklarnet Bu dört çalgının da dördü birden her yapıtta kullanılmaz. Genellikle besteciler iki si bemol klarnet kullanırlar. Üçlü orkestra kuruluşu ise, bunlara bir de bas klarnet eklenir. Daha büyük orkestralarda mi bemol klarnet ve bir si bemol klarnet daha eklenebilir. La klarnet Si bemol klarnete çok yakın bir çalgıdır. La klarnetin boyu Si bemol klarnete göre biraz daha uzun, ses rengi biraz daha koyudur. Çalınışı ve ses genişliği aynıdır. Yalnız, Si bemol klarnet yazılı olan notanın büyük ikili kalınını, La klarnet ise küçük üçlü kalınını seslendirir. Besteciler bu iki klarnet türünden birini kullanırlar. Bunun en önemli nedenleri şunlardır: Daha koyu bir ses rengi isteniyorsa. Yapıtta çok diyez varsa. Klarnet partisinin en kalınından Do diyez sesinin kullanılması gerekiyorsa. ​ Klarnetin notaları sol anahtarı üzerine yazılır. Ses genişliği 4 oktav kadardır. Bu genişlik içinde tüm diatonik ve kromatik sesler elde edilebilir. Dördüncü ek çizgideki sol notasından daha ince notaların çalınması biraz güç olduğu için bu sesler pek kullanılmaz. Eğer kullanılması isteniyorsa da küçük klarnet kullanılır. En kalın mi notasından bir sonraki oktav içerisindeki si bemol notasına kromatik olarak olarak, aşağıdan yukarıya doğru ses deliklerinin sırasıyla açılması yoluyla elde edilir. Bu Si bemolün incesindeki seslerin elde edilişi, flüt ve obuadakinden biraz farklıdır. Flüt ve obuada en kalındaki esas seslerden sonra gelen sesler, bu esas seslerin ikinci doğuşkanları (bir oktav incesi) olarak, daha incelerde ise, esas seslerin genellikle dördüncü doğuşkanları (iki oktav incesi) olarak elde edilirler. Klarinette ise (gövdesi silindir biçiminde olduğundan) elde edilen doğuşkanlar tek sayılıdır (3, 5, 7, 9). Üçüncü çizgi Si sesi klarnetin yazılı en kalın sesi olan mi sesinin dudak ve nefes ayarı, ayrıca bir yardımcı perde yardımı sonucunda çıkarılabilen üçüncü doğuşkanıdır yani 1 oktav ve tam 5'li. bu Si sesinden üçüncü ek çizgi Fa' ya kadar olan sesler kromatik olarak bu yolla elde edilir. Fa' nın daha incesindeki sesler çeşitli yollardan, her klarnetçiye ve klarnet yapısına göre değişebilen yollarla elde edilir. ​ Klarinetin dört farklı tınlama bölgesi vardır: Kalın ses bölgesi : En kalın ses olan Mi' den bir oktav incesi Fa diyez notasına kadar olan bölgedir. Zengin, madeni, gizemli, karanlık ve dramatik sözcükleri ile tanımlanabilir. Bu ses bölgesine "Şalümo" (Chalumeau) bölgesi de denir. "Şalümo" klarnetin atası olan eski bir çalgının adıdır. Kötü sesler : Sol notasından üç yarım perde sonraki si bemol notasına kadar olan bölgedir, klarnetin en kötü sesleridir, zayıf, soluk hem de elde edilmesi biraz daha güçtür. Orta ses bölgesi : Si notasından ikinci ek çizgi Do notasına kadar olan ve klarnetin en güzel sesleridir. Bu bölgeye "Klarino" (Clarino) ses bölgesi denir. En güzel ve en etkili klarnet soloları bu ses bölgesinde yazılmıştır. Bu sesler duru, parlak, ılık ve etkileyicidir. İnce ses bölgesi : İkinci ek çizgi Do' dan sonraki daha ince seslerdir. Gür çalındığında sert ve rahatsız edici fakat kısık sesle çalındığında ılık ve yumuşak, flüt ses rengine yakın bir tını özelliği gösterir. ​ Türk Müziği icrasında kulanılan klarnet, (G) Sol Klarnet 'tir. Aubert sisteminde yapılan bu klarnet çeşidi, musikimizde Türk Müziğine özgü yapısı ve ses genişliği ile tanınmaktadır. Ülkemizde 1900 'lü yıllardan günümüze değin Aubert sistemi sol klarnet icra edilmektedir. Türk müziği için Si bemol Klarnet de kullanılabiliyor olsa da çalma kolaylığı sağlaması nedeni ile Türk müziği için Sol Klarnet tercih edilir . İki klarnet arasında temel farklar bulunur. Sol klarnet Si bemol klarnete göre uzundur. ​ Türk Müziği Klarnet ustaları deyince akla ilk başta Mustafa Kandıralı gelir. 1930 Kandıra-İzmit doğumlu duayen 15 yaşından itibaren profesyonel olarak klarnet icra etmeye başlamış, Akopos Alyanaktan özel eğitim almış ve 2020 yılında vefat edene kadar bütün sanat yaşamı boyunca pek çok ödül alarak Türk tarzı klarnet üzerine bir ekol olarak kabul edilmiştir. ​ Günümüzün yine ekol kabul edilen Türk tarzı klarnet üstadı ise 1976 yılında İzmir 'de doğan ve 5 yaşından beri klarnet icra eden Hüsnü Şenlendirici 'dir. ​ Birebir Klarnet Dersleri (Özel veya Grup) Birebir Klarnet Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir. Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. West Bay, Doha - Katar şubemizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. ​ Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir. London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (s adece Türkiye'deki şubelerde olabilir ). Akademimiz bünyesinde Birebir Klarnet Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Birebir Klarnet Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Online Klarnet Dersleri (Özel) Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve online derslerimizle sizlere hizmet vermeye başladık. Online Özel Klarnet Derslerimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir. ​ Online Özel Kalarnet Dersleri'mizde; aynı Birebir Klarnet Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir. Akademimiz bünyesinde Online Klarnet Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Klarnet Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Derslerimiz: ​ Ney Dersleri Kaval Dersleri Yan Flüt Dersleri Ud Dersleri Cümbüş Dersleri Bağlama Dersleri Kanun Dersleri Gitar Dersleri Kemane Dersleri Keman Dersleri Çello Dersleri Piyano Dersleri Klarnet Dersleri Perküsyon Dersleri Şan Dersleri DJ'lik Dersleri ​

 • Sinan Söyler | Ney Notaları Arşivi | Acemaşiran Makamı

  MENBA-İ NAĞMET (NAĞMELER PINARI) Acemaşiran Makamı Eserler Hoşgeldiniz, ​ Nota Arşivimiz Menba-i Nağmet'in bu bölümde Ney ile icra edilen Acemaşiran Makamı eserlerin beste ve güftelerine dair notaları sizlere sunuyoruz. Aşağıda öncelikle Acemaşiran Makamı Seyri ile ilgili temel akademik bilgiyi bulacaksınız. Yine aşağıdaki listemizde kayıtlı eserlerden görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz.​ Notaları herkes sitemizden takib edebilir, ancak notaları sadece sitemize üye olanlar indirebilirler. Henüz sitemize üye değilseniz menüden üyelik ikonunu seçerek üye olabilirsiniz. ​ Lütfen aşağıdaki eserler listemizden notalarını görüntülemek istediğiniz eseri seçiniz.

 • NeyNotalariArsiviAcem

  MENBA-İ NAĞMET (NAĞMELER PINARI) Acem Makamı Eserler Hoşgeldiniz, ​ Nota Arşivimiz Menba-i Nağmet'in bu bölümde Ney ile icra edilen Acem Makamı eserlerin beste ve güftelerine dair notaları sizlere sunuyoruz. Aşağıda öncelikle Acem Makamı Seyri ile ilgili temel akademik bilgiyi bulacaksınız. Yine aşağıdaki listemizde kayıtlı eserlerden görüntülemek istediğinizi seçebilirsiniz.​ Notaları herkes sitemizden takib edebilir, ancak notaları sadece sitemize üye olanlar indirebilirler. Henüz sitemize üye değilseniz menüden üyelik ikonunu seçerek üye olabilirsiniz. ​ Lütfen aşağıdaki eserler listemizden notalarını görüntülemek istediğiniz eseri seçiniz.

 • Keman Dersleri | Özel Keman Dersleri | Online Keman Dersleri | Söyler Sanat Akademisi

  SÖYLER SANAT AKADEMİSİ KEMAN DERSLERİ Keman'nın Tarihi ve Özellikleri KEMAN Hoşgeldiniz, Keman, Viyola ve Viyolonsel'in de yer aldığı Violin ailesinin hemen hemen en yüksek tonda çalan ve en küçük üyesi olmaktadır. Kemanda 4 adet tel yer almaktadır. Akord sesleri ise pesten tize kadar ve sol, re, la ve mi şeklindedir. Keman, başlıca 8 kısımdan oluşur. Bu kısımlar: Gövde, üst kısım, alt kısım, siyah tahta, telleri tutan köprü arkasındaki siyah abanoz kısım, eşik, salyangoz ve anahtarlardır. Yapımı zor olan kemanın boyu 60-62 santimetredir. Bunun 38 santimetresini gövde, 25 santimetresini ise sap teşkil eder. Gövdenin içi boş olup, ince tahtadan yapılır. Kemanın yayına Arşe denilmekte olup A rşe yapay ve ya gerçek at kılından yapılabileceği gibi Ham Misina diye adlandırılan bir madden de yapılabilir. Keman yayı 75 cm uzunluğundadır. Ayrıca keman yayını düzgünleştirmek ya da sesi güzelleştirmek için Arşe'ye reçine sürülmektedir. ​ Keman’ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, atı ilk evcilleştiren ve atın kuyruk kıllarını müzik üretmede kullanan Asya toplumlarında, müziğin gelişimi için büyük anlam taşıyan yayın en ilkel biçimiyle karşılaşılır. Bu sebeple yaylı bir çalgı olan Keman'ın da ilk atalarının Orta Asya kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Rebab Keman'ın en önemli atalarından biridir. Ayrıca Endülüs devrinde yaylı çalgıların Avrupa’da tanınmasına ve yayılmasına da yardımcı olmuştur. Kemanın oluşumundaki bir sonraki evrede karşımıza 3 telli Vielle A’archet çıkar. Omuza dayanarak çalınan ilk enstrümanlardır. Fransa’da gezici saz şairleri tarafından çalınarak gelişimi ve halka ulaşması sağlanmıştır. Bugün bildiğimize benzer ilk keman ise 1550’lerde İtalya yarım adasında ortaya çıkmış, Keman yapım ustası Andrea Amati, 1555 yılında ilk Keman'ı yapmıştır. Sonraki yüzyıllarda İtalya’da Keman gelişimi artarak Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve diğer ülkelerde devam etmiştir. Keman asıl biçimini korumakla birlikte 18. yüzyılda bazı değişikliklere uğramıştır. Çağdaş kemanda gövde ve sap daha uzun, köprü daha yüksektir. ​ Keman’ın Türkiye’ye ne zaman geldiği kesin olarak bilinmiyor. İstanbul ve Trabzon gibi Lâtin ülkeleri ile sıkı ilişkiler bulunan şehirlerde çok eskiden beri Keman’ın en eski örneklerinin bulunduğu bilinir. Kanunî Sultan Süleyman‘ın sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa’nın Keman çaldığı biliniyor. Keman’dan önce musikimizin yegane sazı Rebab idi. Sultan 1. Mahmud dönemi Keman’a Viola d’Amore deniyordu ki, bu sazın Türk benzeri yakın zamanlara kadar kullanılmış olan Sine Kemanı’dır. Kemani Corci’ye kadar bütün kaynaklara göre, eski Türk Kemanı'nı yani Sine Kemanı’nı çalanlar Türk olduğu halde, 18. yüzyıl, daha doğrusu Corci’den sonra Türk olmayan kimseler Batı Kemanı'nı çalmağa heves etmiştir. Yedi teli olan Sine Keman’ın sesi biraz boğukça olduğu ve Kemençe sesine benzediği için, musikiden anlayanlar daha çok tercih ediyordu. 19. yüzyıl başına kadar Keman çalan sanatkarlar Keman’ın her iki türünü de kullanmışlardır. Daha sonra Sine Kemanı unutulmuştur. Son icrakarları Mustafa Sunar ile Nuri Duyguer olmuştur . ​ Söyler Sanat Akademisi'nde kadromuzdaki kıymetli hocalarımızdan ve eğitmenlerimizden Birebir Özel Keman Dersleri ya da Birebir Grup Keman Dersleri veya Online Özel Keman Dersleri alarak siz de Gitar çalmayı öğrenebilir ya da mevcut seviyenizi ilerletebilirsiniz. ​ Birebir Keman Dersleri (Özel veya Grup) Birebir Keman Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir. Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. West Bay, Doha - Katar şubemizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. ​ Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir. London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (s adece Türkiye'deki şubelerde olabilir ). Akademimiz bünyesinde Birebir Keman Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Birebir Keman Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Online Keman Dersleri (Özel) Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve online derslerimizle sizlere hizmet vermeye başladık. Online Özel Keman Derslerimiz Türkçe dilnde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir. ​ Online Özel Keman Dersleri'mizde; aynı Birebir Keman Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir. Akademimiz bünyesinde Online Keman Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Keman Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Derslerimiz: ​ Ney Dersleri Kaval Dersleri Yan Flüt Dersleri Ud Dersleri Cümbüş Dersleri Bağlama Dersleri Kanun Dersleri Gitar Dersleri Kemane Dersleri Keman Dersleri Çello Dersleri Piyano Dersleri Klarnet Dersleri Perküsyon Dersleri Şan Dersleri DJ'lik Dersleri ​

 • Kanun Dersleri | Özel Kanun Dersleri | Online Kanun Dersleri | Söyler Sanat Akademisi

  SÖYLER SANAT AKADEMİSİ KANUN DERSLERİ Kanun'un Tarihi ve Özellikleri KANUN Hoşgeldiniz, Kanun, Türkiye'nin yanı sıra, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Uygur Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan, Makedonya, Bosna, Kosova, Kıbrıs ve Yunanistan'da da yaygın olarak kullanılan Kithara cinsinden telli bir çalgıdır. Müzik aletlerini sınıflayıp inceleyen Organoloji'de Kithara, bir kasa üzerine uzundan kısaya doğru sıralanıp gerilmiş tellerin açık olarak titreştirilmesiyle ses veren çalgıların ortak adıdır. Kanun kelimesi Arapça yasa ve kural manasına gelmektedir. ​ Kanun çalgısının tarihi çok eskilere dayanır. M.Ö. 2000 yıllarında Kuzey Irak ve Andolu'da kullanılmış bu çalgının en eski örneği Irak'ta merkezi Musul olan Ninova eyaletinin o devirlerde Arami'lerin yaşadığı Nimrud adlı şehrinde bulunmuştur. Kanun, 24-27 perde arası bir müzik aletidir. Her bir perdedeki sesi 3 tel tınlatır. Telleri özel olarak müzik aletleri için üretilmiş naylon teldendir. İlk evrelerinde naylon tel yerine bağırsaktan yapılan kiriş teller kullanılmıştır. Dik ve yamuk bir gövdeye sahip olan kanunun gövde tahtası çoğunlukla çınar ağacından, alt tabanı ve burgu tahtası yumuşak bir ağaç olan ıhlamur ağacından, burgular gül, şimşir veya abanoz gibi sert ağaçlardan yapılır. Üç telden oluşan her perdede diyez, bemol ve koma sesleri ayarlayabilen mandallar vardır. ​ 14. yüzyılda kaleme alınmış Farsça bir risale olan Kenzü’t-Tuhaf’ta başka çalgıların yanı sıra, Kanun çizimi ve sözlü tasviri de vardır. Geometrik yamuk biçiminde gösterilen Kanunun ayrıntılı ölçüleri verilmiştir. Buna göre çalgının, o dönemde üçer üçer akortlanan 64 teli vardı. 15. yüzyılda Osmanlı müziğinde kullanılmaya başlayan kanunun yapısı zamanla değişmiştir. 16. yüzyılda İstanbul’da kullanılan kanunun, İran ve Maveraünnehir’de kullanılandan farksız olduğu söylenebilir. 17. yüzyıl Osmanlı kanununun biçimi tam olarak bilinmiyor, ama çalgının 18. yüzyıl ortalarına doğru, bugünküne çok yakın yeni bir biçim kazandığı kesindir. O dönemde İran’da kanun terk edilmiş olduğundan, çalgıya bugünkü yapısını kazandıran değişikliklerin Türkiye, Mısır ve Suriye'de yapıldığını söyleyebiliriz. ​ Günümüzde Türk Sanat Müziği'nde kullanılan profesyonel kanun 26 perdeli olup her perdeye üçer tane tel takıldığı hesaplanırsa toplam 78 tellidir. Bu tellerin kalınlığı yukarıdan aşağıya doğru; 0.60 mm. 0.70 mm. 0.80 mm. 0.90 mm. 1.00 mm. 1.10 mm. 1.20 mm. çapındadır. Söyler Sanat Akademisi'nde kadromuzdaki kıymetli hocalarımızdan ve eğitmenlerimizden Birebir Özel Kanun Dersleri ya da Birebir Grup Kanun Dersleri veya Online Özel Kanun Dersleri alarak siz de Kanun çalmayı öğrenebilir ya da mevcut seviyenizi ilerletebilirsiniz. ​ Birebir Kanun Dersleri (Özel veya Grup) Birebir Kanun Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir. Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. West Bay, Doha - Katar şubemizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. ​ Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir. London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (s adece Türkiye'deki şubelerde olabilir ). Akademimiz bünyesinde Birebir Kanun Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Birebir Kanun Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Online Kanun Dersleri (Özel) Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve online derslerimizle sizlere hizmet vermeye başladık. Online Özel Kanun Derslerimiz Türkçe, İngilizce ve Arapça dilnde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir. ​ Online Özel Kanun Dersleri'mizde; aynı Birebir Kanun Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir. Akademimiz bünyesinde Online Kanun Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Kanun Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Derslerimiz: ​ Ney Dersleri Kaval Dersleri Yan Flüt Dersleri Ud Dersleri Cümbüş Dersleri Bağlama Dersleri Kanun Dersleri Gitar Dersleri Kemane Dersleri Keman Dersleri Çello Dersleri Piyano Dersleri Klarnet Dersleri Perküsyon Dersleri Şan Dersleri DJ'lik Dersleri ​

 • Piyano Dersleri | Özel Piyano Dersleri | Online Piyano Dersleri | Söyler Sanat Akademisi

  SÖYLER SANAT AKADEMİSİ PİYANO DERSLERİ Piyano'nun Tarihi ve Özellikleri PİYANO Hoşgeldiniz, Piyano; Klavye'li telli bir çalgıdır. Kalvyedeki tuşlara basarak düzenek içindeki çekiçlerin tellere vurması ile ses çıkardığı için bazen vurmalı çalgı olarak da kabul edilir. Telli klavyeli çalgıların bilinen en eski atası, tarihi M.Ö. 2650 yılına uzanan Çin Ke’sidir. Bu çalgı, yaklaşık 1.5 m uzunluğundaydı ve tahta bir kutunun üstüne tutturulmuş 50 telden oluşmaktaydı. Her bir tel, 81 iyi kalite liften yapılmıştı ve yetenekli bir müzisyen, telin sahip olduğu sesin alt ve üst beşlisini, doğru yöntemler kullanarak elde edebiliyordu. Daha sonra geliştirilen Ke, Hareketli Köprü'lerin kullanıldığı 25 telli bir yapıya ulaştı; her 5 tel için, farklı renkte bir köprü kullanılmaktaydı. Hareket eden köprü sistemi, uzman müzisyenin, çok farklı ses renklerine ulaşmasını sağlıyordu. Avrupa'da ise Pisagor’un, M.Ö. 500 yıllarında, müzikal seslerin matematiksel ilişkilerini bulmak için kullandığı Monokord adında bir alet. Tahta bir kutunun üstüne sabitlenmiş 1 tel vardı ve telin altına konan bir kağıt aracılığıyla, farklı ses derecelerinin işaretlenerek incelendiği bir ölçeğe sahipti. Tel, bu derecelerin gösterildiği farklı pozisyonlardan parmakla çekilerek, değişik perdelerden sesler elde edilirdi. Yunanlılar tarafından sıklıkla kullanılan Monokord, Roma İmparatorluğu’nda da, özellikle kilisede, koronun tona girişini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştı. Arezzo’lu Guido, entonasyonu kesinleştirmek için, çalgıya Hareketli Köprüler uyarlamıştı. Hareketli köprü, ardından gelecek olan başka yenilikleri de hızlandırmış, tel sayısı arttırılan Monokord'a, Klavis (Klavye) de eklenmişti. Klavis'teki her tuşun, kendine ait bir mızrabı vardı; tuşa basıldığında mızrap, elde edilecek sesin perdesine uygun bir noktadan teli çekip bırakmaktaydı. Klavis, kısa sürede tel sayısının artmasına olanak sağlamıştı. 12. ve 13. yy.' da yapılan denemelerle çalgının, tüm sesleri verebilecek özelliğe kavuşması amaçlanmıştı. Bu denemeler, Klavisiteryum (clavicytherium) denen çalgıyı doğurdu. 1300 yılında İtalya’da keşfedildiği düşünülen çalgı, Almanya’da geliştirilmişti. Teller, Arp'ta olduğu gibi, üçgen biçiminde yerleştirilmişlerdi ve Klavis'in ucuna sabitlenmiş, tüyden mızraplarla çekilmektelerdi. Klavisiteryum da, gelişerek, Klavikord'u oluşturmuştur. 15. yy'da üretilen ilk Klavikord modelleri, diğer çalgıların aksine, mızrapla tellerin çekilmediği, ancak, titreştirildiği bir sisteme dayanıyorlardı. 20-22 metal tele sahiptiler. 16. yy sonu ve 17. yy başında oldukça geliştirilen Klavikord, döneminin en popüler çalgısı haline gelmişti. 18. yy'da Pianoforte’nin icadından sonra bile, Klavikord, uzunca bir süre popülerliğini korudu. 1503 yılında, Venedik’li Giovanni Spinetti, dikdörtgen şeklinde, dört oktavlı yeni bir telli klavyeli çalgı icat etti. Dikdörtgen yapı, ses tahtasının genişlemesine ve tellerin daha uzun olabilmesine olanak sağlamıştı; Spinetti, neredeyse tüm yüzeyi tellerle kapladı. Bununla beraber, uzun teller, mızrabın tellere doğrudan dokunmasına izin vermiyordu; ses elde edebilmek için, mızrabın, teli çekip bırakması gerekmekteydi. Bu çalgıya, mucidinin adından hareketle Spinet adı verildi. Spinetti’nin ürettiği modellerde klavye çalgının dışındayken, 1550’den sonra, Milan’lı Rossi, klavyeyi çalgının içine alan modeller geliştirmişti. Spinet, gelişerek kanatlı Klavsen şeklini aldı. 1579’da da, bir üst oktavdan tınlayan üçüncü tel seti eklenmişti. 17. yy'da, dönemin en gözde çalgısı olan Lavta ile rekabet edebilecek durumdaydı. Takip eden yıllarda, Avrupa’nın en popüler çalgısı oldu ve besteleme tekniklerini derinden etkiledi. Fransa’da Chambonniéres ve Louis Couperin gibi bu çalgıya odaklanmış besteciler, kendilerini takip eden Jean -Philippe Rameau ve François Couperin ile birlikte, ünlü Fransız Klavsen Okulu’nu oluşturdular. Çalgı, Almanya’da Bach ailesini ve İspanya’da da, İtalyan besteci Scarlatti’yi derinden etkiledi. Floransalı Bartolomeo Cristofori, 1711 yılında yeni bir müzik aleti icat etti. Bu çalgı üzerinde hem hafif seslerin hem de kuvvetli seslerin çıkartılması olanaklıydı. Bunun için adına İtalyanca hafif ve kuvvetli anlamına gelen Piyano e forte dendi. Yeni bir icat sayılan piyanonun sesleri meşin kaplı küçük seslerin tuşlar aracılığıyla harekete geçirilerek tellere vurması ile elde ediliyordu. Aletin mekanizması sesler sayısında küçük çekiçler, o çekiçleri harekete geçiren manivelalar ve bir de tellerin titremesini durduran susturucu çuha bölümü bulunuyordu. Bundan sonra piyanonun her bölümü ayrı ayrı incelenerek ve üzerlerinde çalışılarak geliştirilmiş ve bugünkü mükemmel piyanolar bizlere sunulmuştur.. Modern piyanonun ses genişliği kalın “la” dan ince “do” ya kadar olmak üzere yedi oktav ve bir minör üçlü’den ibarettir. Bununla beraber klasik piyano edebiyatını çalmaya altı buçuk oktav yetmektedir. Standart bir piyanoda 52 tane beyaz tuş ve 36 tane siyah tuş olmak üzere, toplam 88 tuş yer almaktadır. Konsol tipi piyano ve kuyruklu piyano olarak ikiye ayrılır. Ancak günümüzde ekonomik ve ergonomik olmasından dolayı dijital piyanolar da tercih edilmektedir. Piyanonun tuşlarının yanında pedalları da bulunmaktadır. Bu nedenle hem el hem de ayak ile çalınan bir enstrümandır. ​ Söyler Sanat Akademisi'nde kadromuzdaki kıymetli hocalarımızdan ve eğitmenlerimizden Birebir Özel Piyano Dersleri ya da Birebir Grup Piyano Dersleri veya Online Özel Piyano Dersleri alarak siz de Piyano çalmayı öğrenebilir ya da mevcut seviyenizi ilerletebilirsiniz. ​ Birebir Piyano Dersleri (Özel veya Grup) Birebir Piyano Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir. Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. West Bay, Doha - Katar şubemizde; Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dillerinde ders yapılmaktadır. ​ Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir. London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (s adece Türkiye'deki şubelerde olabilir ). Akademimiz bünyesinde Birebir Piyano Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Birebir Piyano Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Online Piyano Dersleri (Özel) Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve online derslerimizle sizlere hizmet vermeye başladık. Online Özel Piyano Derslerimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir. ​ Online Özel Piyano Dersleri'mizde; aynı Birebir Piyano Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir. Akademimiz bünyesinde Online Piyano Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Piyano Dersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Derslerimiz: ​ Ney Dersleri Kaval Dersleri Yan Flüt Dersleri Ud Dersleri Cümbüş Dersleri Bağlama Dersleri Kanun Dersleri Gitar Dersleri Kemane Dersleri Keman Dersleri Çello Dersleri Piyano Dersleri Klarnet Dersleri Perküsyon Dersleri Şan Dersleri DJ'lik Dersleri ​

 • Tarihte Ney | Ney ve Tasavvuf | Günümüzde Ney | Sinan Söyler

  SİNAN SÖYLER NEY ATÖLYESİ TARİHTE NEY Tarihte Ney Ney'in Tarihçesi Tasavvufta Ney Günümüzde Ney ​ Ney'in Tarihçesi Ney'in Tarihçesi Ney: Bazı Türk lehçelerinde: " Nai", " Nay", " Gagri Tuiduk", " Gargy Tüydük" ya da " Karghy Tuiduk" diye adlandırılan ( Anadolu Türkçesi'ndeki Yaygara etmek Gagri kelimesinden gelir, feryat etmek, dövünmek, şikayet etmek manasında kullanılır. Gargy ya da Karghy ise Kargı kelimesine denk gelir. Tuiduk veya Tüydük ise yine Anadolu'daki Düdük kelimesidir), Kargı sazlık kamışından ( Arundo Donax) yapılan üflemeli bir çalgıdır. Kazak Türkleri ve Altay Türkleri'nde " Sybyzghy", Başkurt, Tuva, Yakut ve Sakha Türkleri'nde " Quray" veya " Kuray" diye bilinen ve farklı malzemelerden yapılan yan türleri de vardır ve bu yan türler Güney Azerbaycan ve İran'da kullanılan Ney gibi dudak ve diş kombine edilerek üflenir. ​ ​ Kaşgarlı Mahmut, 11. yüzyıl başında yazdığı Divân-ı Lügati't-Türk adlı Türk kültür ve dilini anlatan eserinde, " Sagu" denilen, " Erler" (kahraman, yiğit kişiler) için düzenlenen, ölüm, erdem ve acıları anlatan törenlerde Ney kullanıldığını aktarmıştır. Türkler'de "Sagu" törenleri " Yuğ" diye de bilinir. Bu törenlerde söylenen Sagut veya Yuğut adlı dörtlüklerden oluşan mersiyelere günün Türkçesinde " Ağıt" diyoruz. Hatta teselli etmek manasına gelen Avutmak kelimesiyle ilintilendirince " Savutmak" ve " Yavutmak" kelimelerinin "Avutmak" olarak günümüze taşındığını söyleyebiliriz. Ney'den çıkan ses gayet etkileyici olduğundan Türklerin bu törenlerde neden Ney üflediğini anlayabiliriz. Ney, Azerbaycan ve İran'da hüküm sürmüş Safevi Türk hanedanlığı ve Büyük Selçuklu hükümdarlığı sayesinde İran’da da ciddi biçimde yayılmış olup Farsça " Nâ" veya " Nay" (kamış) adını almıştır. Yani Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Ney olarak isimlendirdiğimiz enstrüman Orta Asya, Kuzey ve Doğu Türkistan'dan gelip batı topraklarına ulaşması sırasındaki yolculuğunda İran'dan geçerken adını Farsça almış bir Türk çalgısıdır. Memlük, Eyyubi, Selçuklu ve Osmanlı etkisiyle Arap toplumunda da yaygın hale gelen Ney, bu adı dışında Arapça üflemeli çalgıların hemen hepsi için kullanılan " Mizmâr" sözcüğü, (nefes borusu, ses organı anlamında) ile de adlandırılmıştır. Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Batı Trakya ve Kırım Türkçesi'nde ise her zaman Ney olarak anılmıştır. Osmanlı etkisi ile Balkanlar'a kadar yayılan ve kullanilan Ney; Boşnak, Hırvat, Yunan, Makedon ve Arnavutlar'da "Ney", Sırplar ve Bulgarlar'da " Nai", Romanya’da ise " Nayu" olarak adlandırılır. Ney enstrümanının atası sayılabilecek en ilkel halinin tarihte ilk kez Sami ya da Ari olmayan ve nereden geldikleri hala belli olmayan Sümer toplumunda M.Ö. 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılmaktadır ve Kuzay Irak'ta bulunan en eski ney, M.Ö. 3000-2800 yıllarından kalan bugün Amerika'da Philadelphia Üniversitesi Müzesi'nde sergilenen neydir. Çalgının o dönemlerde de genellikle dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.​​ Bunun yanında Ney, Sibirya'dan Balkanlara kadar Tüm Türklerde görülen bir Türk çalgısı haline gelmiştir. ​ Tasavvuf'ta Ney Tasavvuf'ta Ney Ney Türk Coğrafyası'nda Tasavvuf Müziği'nin bir simgesi haline gelmiştir. Ney, Tasavvuf Müziği'ndeki başlıca müzik aletidir. Büyük Türk mutasavvıfı Mevlana Celaleddin Rumi kendisi hiç Ney üflememiştir, ancak tasvirlerde Mevlana'yı Ney ile sıkça görürüz. Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine, Ney için üflemek tabiri kullanılır. Üflemenin mecazi bir anlamı vardır. Kaynağını İslam dinin'de Allah'ın insanı yaratırken ona ruhundan üflemiş olmasından alır. Cansız bedene ruh üflenmesi gibi hayat bulup vucuda gelen insan gibi Ney de içi boş kuru bir kamışa üflanerek adeta can bulur. Başka bir benzetme de insanın Tasavvuf'ta nefsini eğiterek kademe kademe kalp gözünün açılıp tamama ermesi gibi Ney de boğum boğum açılır. Bu mecazın kullanılmasını sağlayan bir diğer unsur da; Flüt çalarken " Tü", Yan Flüt için " Pü" seslerinin ağızdan çıkması gibi Ney üflenirken ağızdan " Hû" sesi çıkarılmasıdır. Hû, Arapça " O" demektir ve Allah'ı tesbihen sıkça söylenir. Selçuklu döneminden itibaren diğer Türk devletlerinde olduğu gibi özellikle Osmanlı döneminde herkesin kendi meşrebine göre müdavim olduğu Tekke ve Dergah'larda icra edilen Tesbih, Zikir ya da Semah tabir edilen ayinler sayesinde yazılı alanda nasıl bir Tekke Edebiyatı oluşmuş ise Türk Musikisi içerisinde de sazendeler eşliğinde yapılan bu tesbih, zikir ve semah ayinlerindeki meşkler ortaya bir Tekke Tavrı çıkarmış, yüzyılların birikimi ile tasavvuf alanında kaydedilen gelişme sayesinde Tasavvuf Edebiyatı'nın yanısıra Tasavvuf Musikisi doğmuştur. Ney ise zaten kullanıldığı ilk dönemlerden beri dini törenlerde kullanılan bir çalgı olmasının da etkisi ile Tasavvuf Musikisi'nin başlıca sazı olmuştur. Bu sebeple Ney; diğer toplumlarda alelade bir saz olarak kabul edildiği, Arap ve İran coğrafyasının kıvrak ezgilerinin vazgeçilmez enstrümanlarından biri haline geldiği halde, Türk toplumlarında ve Türkler'den din ve kültür bakımından fazlaca etkilenen toplumlarda daha ziyade uhrevi bir kimlik kazanarak din ve Tasavvuf ile bağdaştırılmıştır. Buna rağmen Osmanlı'da Mehter Takımı içinde yer almış, gerek halk müziği gerek saray müziği meclislerinde de çokça icra edilmiştir. ​ Günümüzde Ney Günümüzde Ney Günümüzde "Ney", bir Türk Sazı olarak kabul edilir. İngilizce Turkish Flute, Almanca Türkische Flöte şeklinde çevrilen Ney hemen hemen bütün dünya dillerinde Türk Fülütü karşılıklarıyla bilinir. Ancak tarihi döngü içerisinde günümüze kadar Ney; Türk Ney'i, Arap Ney'i ve İran Ney'i diye bilinen 3 ana tarzda gelişmiştir. ​ Ney ilkel bir çalgıdır… Dolayısı ile yan flüt, klarnet ve diğer daha sonradan ortaya çıkmış sistematikleşmiş çalgılar gibi tek bir teoriye oturtulup anlatılması mümkün değildir. Bu sebeple Ney tam ve doğru olarak ancak Meşk yoluyla yani Ney Üstadları olan Neyzen'ler ile birebir pratik çalışarak öğrenilir. Bu şekilde Ney kuşaktan kuşağa aktarılarak musikimizde günümüze dek gelmiştir. Diğer tüm müzik aletleri gibi Ney de evrim geçirmiştir. Elimizde Osmanlı döneminden kalan pek çok Ney vardır. Aynı zamanda Ney'in kullanıldığı coğrafyalardan toplanan artık antika değeri kazanmış Ney'leri incelediğimizde Ney'i açan ustaların birbirlerinden farklı şablonlarda perde sistemleri ve ölçüler kullandıkları görülür. Türk Ney'leri son yüzyılda revizeye uğramıştır. Kutb-i Nayi Niyazı Sayın şu anda 95 yaşında olup kendisi Ney sazını Perde Kaydırma sistemi ile revize etmiş bir şahıstır. Şu anki standard Ney perde sistemi ve ölçüleri Niyazi Sayın'a aittir. Genelde 2.5 oktav ve Neyzenin mahareti sayesinde 3 oktav bir ses aralığı olan Ney, son yıllarda iletişim ve lojistiğin gelişmesine de bağlı olarak batılılar tarafından da hayli ilgi odağı olmuştur. Önceleri batı ülkelerinde sadece Sufi kültürüne ilgi duyanların ilgi gösterdiği Ney günümüzde modern müzik icralarında da Batı Müziği ve diğer kültürlerin müziklerindeki yerini almıştır ve Pop, Fantazi, Caz ve Rock dahil olmak üzere bütün müzik türlerinin icra edilebildiği bir entrüman olarak Güney Amerika'dan Asya'nın en uç noktasına kadar dünyanın her yerinde adını duyurmaya başlamıştır. ​ Bu başlıklara da bir göz atalım; ( Aşağıdan bir başlık seçiniz ) ​ Sinan Söyler Ney Atölyesi Tarihte Ney Ney'in Tarihçesi Tasavvufta Ney Günümüzde Ney Ney Hakkında Ney'in Yapısı ve Özellikleri Ney Akordları ve İsimleri Türk Müziği ve Batı Müziği Arasındaki Farklar Ney'de Parmakların Kullanımı ve Sesler Ney Bakımı ​ Ney Bakımı ve Oluşabilecek Sorunlar Neyin Sesinin Değişmesi Ney Nasıl Yağlanır? Ney'de Yanma Nedir? Ney'de Küflenme Ney'de Yamulma Ney'de Çatlama ve Kırılma ​ ​

 • Ney Dersleri | Online Ney Dersleri | Söyler Sanat Akademisi | Neyzen Sinan Söyler

  SÖYLER SANAT AKADEMİSİ NEY DERSLERİ NEY Hoşgeldiniz, Ney, Türk kökenli milli enstrümanlarımızdan biridir ve Sufi felsefesinde manevi bir değere sahiptir. Bunun yanında başta Türkiye, diğer Türk cumhuriyetleri, İran, Arap ülkeleri ve Balkanlarda çok yaygın olarak kullanılan bir enstrümandır. Son yıllarda dünyanın hemen hemen her yerinde ilgi görmeye başlamış ve farklı müzik türlerinin icrasında kullanılır hale gelmiştir. Tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dek uzanır (Ney enstrümanının tarihi, özellikleri, yapımı, bakımı, ve kullanılışı konularında çok daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, sitemizdeki sadece Ney ile ilgili içeriğin bulunduğu Sinan Söyler Ney Atölyesi sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz). https://www.sinansoyler.com/neyatolyesi ​ 20 yılı aşkın bir süredir " Neyzen" olarak kariyerini geliştiren Sinan Söyler aynı zamanda 11 yıldan beri de kendi geliştirdiği şablonla Ney açan bir Ney yapım ustasıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine Sanatçı Kimliği verilerek Ney icrası ve Ney yapımı dallarında tescil edilen Sinan Söyler bugüne dek pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Şimdi bu öğrencilerin çoğu muhtelif konservatuarlandan mezun olmuş ya da halen okumakta olup, bazıları hocalık yaparak kendi öğrencilerine Ney sazını öğretmekte, bazıları Ney açmakta, bazıları da Ney icralarında ustalaşmaktadır. Ney derslerimiz diğer hocalarımız ve eğitmenlerimiz tarafından da verilse de tüm şubelerimizde her zaman hocamız Neyzen Sinan Söyler gözetiminde kontrollü olarak devam etmektedir. ​ Söyler Sanat Akademisi'nde müzik okulumuzun ve aynı zamanda Sinan Söyler Ney Atölyesi'nin kurucusu Neyzen Sinan Söyler ile birlikte kadromuzda hizmet veren diğer kıymetli Ney hocalarımızdan ve Ney eğitmenlerimizden Birebir Özel Ney Dersleri ya da Birebir Grup Ney Dersleri veya Online Özel Ney Dersleri alarak siz de Ney üflemeyi öğrenebilir ya da mevcut seviyenizi ilerletebilirsiniz. ​ Ney'in Tarihi ve Özellikleri Birebir Ney Dersleri (Özel veya Grup) Birebir Ney Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir. Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe dilinde ders yapılmaktadır. West Bay, Doha - Katar şubemizde; Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders yapılabilmektedir. Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir. London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (sadece Türkiye'deki şubelerde olabilir). Akademimiz bünyesinde Birebir Ney Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. B irebir Ney D ersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bununla birlikte derslerde alacağınız eğitime ek olarak sosyal medya üzerinden ücretsiz olarak yayınladığımız Neyzen Sinan Söyler ile çoklu kamera kullanarak hazırladığımız ders videolarımızı da takib etmenizi önemle tavsiye ederiz.​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Online Ney Dersleri (Özel) Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve pandemi sürecinde ve sonrasında pek çok Ney severe online derslerimizle hizmet verdik. Online Özel Ney Dersleri'miz Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir. ​ Online Ney Dersleri'mizde; aynı Birebir Ney Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir. Akademimiz bünyesinde Online Ney D ersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Ney D ersleri için t ercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bununla birlikte derslerde alacağınız eğitime ek olarak sosyal medya üzerinden ücretsiz olarak yayınladığımız Neyzen Sinan Söyler ile çoklu kamera kullanarak hazırladığımız ders videolarımızı da takib etmenizi önemle tavsiye ederiz.​​​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Ney Dersi 1 - Neye başlangıç ve Neyden Ses Çıkartma | English Subtitles Videoyu Oynat Ney Dersi 2 - Ney'de notalar ve ilk egzersiz Videoyu Oynat Ney Dersi 3 - Ney de egzersizler - Kolay çalışmalar Videoyu Oynat Ney Dersi 4 - Kolay ney alıştırmaları - Egzersizler Videoyu Oynat Ney Dersi 5 - Ney de Önemli Egzersizler Videoyu Oynat Ney Dersi 6 - Ney de eser üfleme Videoyu Oynat Ney Ders 7 - Veysel Karani ilahisi - Neyde Ses Çıkartma Videoyu Oynat Ney Dersi 8 - Başlangıç ve İleri Seviye eğitim Videoyu Oynat NEY DERSLERİ Şimdi İzle Ney Dersi 2 - Ney'de notalar ve ilk egzersiz Videoyu Oynat Paylaş Tüm Kanal Video Seçin Facebook Twitter Pinterest Tumblr Bağlantıyı Kopyala Bağlantı Kopyalandı Paylaş Kanal Bilgisi Kapat Şu an gösterilecek ürünümüz yok. Şu an gösterilecek ürünümüz yok. Şu an gösterilecek ürünümüz yok. Şu an gösterilecek ürünümüz yok. Derslerimiz: ​ Ney Dersleri Kaval Dersleri Yan Flüt Dersleri Ud Dersleri Cümbüş Dersleri Bağlama Dersleri Kanun Dersleri Gitar Dersleri Kemane Dersleri Keman Dersleri Çello Dersleri Piyano Dersleri Klarnet Dersleri Perküsyon Dersleri Şan Dersleri DJ'lik Dersleri ​

 • Kaval Dersleri | Birebir Kaval Dersleri | Online Kaval Dersleri | Söyler Sanat Akademisi

  SÖYLER SANAT AKADEMİSİ KAVAL DERSLERİ Kaval'ın Tarihi ve Özellikleri KAVAL Hoşgeldiniz, Kaval, Türk kökenli milli enstrümanlarımızdan biridir ve ilk kez yaygın olarak M.Ö. 800'lü yıllarda Ural - Altay bölgeleri arasında yaşayan Saka ve İskit Türkleri tarafından kullanılmış, Kavimler Göçü ile de Anadolu, Ortadoğu ve Balkanlar'a yayılmıştır. Alman asıllı müzikolog Curts Sachs da, Kaval'ın bir Türk çalgısı olduğunu belirtmiştir. Macaristan’ın Jonoshid yöresinde 1933 yılında Hun Türkleri'ne ait bir kurgan mezarda yapılan arkeolojik kazılarda Türk çobanlarına ait ötkeçin yani kemikten yapılmış Çifte Kaval bulunmuştur. Kavimler Göçü çağından kalma bu nefesli sazı bir çok tipleri ile birlikte inceleyen Macar Denes Van Bartha da Kaval sazının yayılma merkezinin Ural ile Altay arasındaki bölge olup bu sazın Türkler'e ait en eski uygarlık ürünlerinden biri olduğunu ayrıca doğrulanmıştır. Kaval, içi boş şey anlamına gelen, kav kelimesinden türemiştir. Çalgıya binlerce yıl önce yakıştırılan bu ad, Türk dilinde genelde tüm nefeslilere özgü ortak bir kavramı içerir. Kaval sözcüğü, Orta Asya Balasağun Türk'lerinde de kullanılmıştır. Kırım lehçesinde Khoval, Çağatay lehçesinde Khaval, Azerbaycan Türkçesinde Kabak Kaval, Anadolu'da Kaval, Gaval, Goval ya da Guvval diye anılır. Önceleri kamıştan yapılan Kaval sonraları hayvanların boynuzu ve kemiklerinden daha sonra sert ağaçlardan yapılmaya başlanmıştır. Asya müziğinin sistemi olan Pentatonik Sistem'deki beşli sesler elde edildikten yani 5 delikli olarak ortaya çıktıktan sonra, zamanla delik sayısı 8'e çıkarılmıştır. Günümüzde Altta 1 ve üstte 7 delikli olarak imal edilir. Dilli Kaval ve Dilsiz Kaval olarak 2 türlüdür. Dilli kavalın ucunda ses üretimini sağlayan bir düdük bulunur. Dilsiz kaval ise içi boş bir boru olup çalan kişi nefes teknikleriyle istenen sesi çıkarır. Söyler Sanat Akademisi'nde güzide k adromuzdaki kıymetli hocalarımızdan ve eğitmenlerimizden Birebir Özel Kaval Dersleri ya da Birebir Grup Kaval Dersleri veya Online Özel Kaval Dersleri alarak siz de Kaval üflemeyi öğrenebilir ya da mevcut seviyenizi ilerletebilirsiniz. ​ Birebir Kaval Dersleri (Özel veya Grup) Birebir Kaval Dersleri daimi olarak Beşiktaş ve Kavacık İstanbul TR ve West Bay, Doha QA şubelerimizde verilmektedir. Beşiktaş ve Kavacık, İstanbul - Türkiye şubelerimizde; Türkçe dilinde ders yapılmaktadır. West Bay, Doha - Katar şubemizde; henüz kaval dersi yapılmamaktadır. ​ Derslerimizde; Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından kayıt öncesi yapılan seviye testi ile bu seviye belirlenmektedir. Birebir derslerimiz tercihinize ve kontenjan durumuna bağlı olarak özel veya gruplar halinde yürütülmektedir. London Müzik Akademisi ile mevcut Akreditasyon Programı'na katılıp sertifika almak isteyen öğrencilerimizin minimum 20 kişiden oluşan İleri Seviye Programı'na katılıp başarı ile bitirmiş olmaları gerekmektedir (s adece Türkiye'deki şubelerde olabilir ). Akademimiz bünyesinde Birebir Kaval Dersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. B irebir Kaval D ersleri için tercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz. ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Online Kaval Dersleri (Özel) Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından pek çok kurum ve kuruluş online sisteme geçti. Bizler de kendimizi bu yönde hazırladık ve online derslerimizle sizlere hizmet vermeye başladık. Online Özel Kaval Dersleri'miz Türkçe dilinde, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Duo, Zoom veya Skype uygulamalarından sizin tercih edeceğiniz biri üzerinden video konferans ile gerçekleştirilmektedir. ​ Online Özel Kaval Dersleri'mizde; aynı Birebir Kaval Dersleri'nde olduğu gibi başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye olmak üzere öğrencilerin seviyelerine göre 3 kademeli bir eğitim yapılmaktadır. Eğitmenlerimiz tarafından yapılan seviye testi ile öğrencilerimizin seviyeleri önceden belirlenmektedir. Akademimiz bünyesinde Online Kaval D ersleri için ücret konusunda eğitim kadromuzda bulunan hocalarımız ve eğitmenlerimizin niteliklerine göre farklı fiyat politikası izlenmektedir. Online Kaval D ersleri için t ercih ettiğiniz hocalarımız ve eğitmenlerimizin ders programı ve ders ücretleri konusunda lütfen bizimle irtibata geçiniz. Bize sitemizdeki telefon numaralarımız, e-posta ya da sitedeki sohbet üzerinden ulaşabilirsiniz.​ ​ Bu formu kullanarak ÖN KAYIT yapabilirsiniz Derslerimiz: ​ Ney Dersleri Kaval Dersleri Yan Flüt Dersleri Ud Dersleri Cümbüş Dersleri Bağlama Dersleri Kanun Dersleri Gitar Dersleri Kemane Dersleri Keman Dersleri Çello Dersleri Piyano Dersleri Klarnet Dersleri Perküsyon Dersleri Şan Dersleri DJ'lik Dersleri ​

 • Nota Arşivi | Ney Notaları - ACEMAŞİRAN - Bir ismi Mustafa | Sinan Söyler

  MENBA-İ NAĞMET (NAĞMELER PINARI) Bir ismi Mustafa GERİ DÖN

 • Ney kargo ve iade | Ney Satınal | Sinan Söyler

  Kargo ve İade Kargo Teslimat Politikamız Bizden alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz. Covid19 nedeniyle, nakliye acenteleri fiyatlarını değiştirmeye devam ettiği için kargo teslimat fiyatlarında farklılıklar oluşabilmekte. Bu nedenle kargo teslimat masrafları için herhangi bir ek ücret açığa çıkarsa, bu fark kargo teslimat maliyetinize yansıtılacaktır. Anlayışınız için teşekkürler. Önemli: İkamet ettiğiniz ülkede geçerli olan herhangi bir özel gümrük prosedüründen sorumlu değiliz. Değişim için İade Politikamız Ürünlerimiz sizin talebiniz üzerine elişi olarak imal edildiği üzere tümüyle iade yapılamaz. Ürünlerimiz herhangi bir imalat hatası durumunda değiştirme garantisi altındadır. Bizden satın almış olduğunuz üründe bu sorunla karşılaşmanız durumunda, lütfen arızalı ürünü satın aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde bize gönderdiğinizden emin olunuz. Hatalı ürünü herhangi bir ekstra ücret ödemeden aynı konfigürasyonda yenisiyle değiştirip kargo ile size göndereceğiz. Teşekkür ederiz.

 • IntoSocials | Profesyonel Video | Profesyonel Fotoğraf | Stories | Reels | PR | Sosyal Medya Yönetimi

  HOŞGELDİNİZ Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, bu müzik okulu olsun, atölyemiz olsun, müzik gruplarımız, DJ'lerimiz ve enstrüman mağazamız olsun, öncelikle kendimiz, aynı zamanda da bizimle dışarıdan çalışan diğer müzisyenler, müesseseler ve irtibatta olduğumuz çevremiz için çokça profesyonel fotograf ve video çekimine ihtiyaç olduğunu görerek Ağustos 2023'de IntoSocials adlı firma ile profesyonel fotograf-video çekimleri ve sosyal medya yönetimi hususunda bizimle in-house olarak çalışmaları hususunda anlaşarak ortaklığa başladık ve bu hizmetlerin pazarlamasını da üstlendik. IntoSocials üzerinden sunduğumuz hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere sitemizde ana sayfadan IntoSocials linkine veya aşağıdaki linke giderek ulaşabilirsiniz. www.sinansoyler.com/intosocials Sunduğumuz Hizmetler PRO FOTO-VİDEO SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ INFLUENCER PAZARLAMA REKLAM VE PR Örnek İşlerimiz

bottom of page